Scan

De Organisatie Spiegel: Hoe gericht is je organisatie?


Met De Organisatie Spiegel© meten we hoe het staat met de gerichtheid in een organisatie.


Een organisatie waarin mensen, cultuur, klanten etc. uit zichzelf verschillende kanten op willen vraagt om veel extra maatregelen om zaken toch voor elkaar te krijgen. Sturen, structuren, targets, afdwingen, ergernissen, etc. Ook het menselijk potentieel wordt niet optimaal benut. Zie de figuur links.

Als je je als organisatie verder wilt ontwikkelen, is het goed om te weten waar je staat, waar je naar toe wilt en hoe iedereen dat deelt en ervaart.  In een gerichte organisatie weten de diverse talenten en persoonlijkheden elkaar te vinden en elkaar te versterken, gericht op het doel. Zie de figuur rechts.


Vaak denken organisaties, en zeker de leiding, dat er al veel gerichtheid is.  Er is immers duidelijk over gecommuniceerd. Toch kunnen mensen met verschillende percepties in één bedrijf rondlopen, zonder dat van elkaar te weten. De Organisatie Spiegel© geeft inzicht en handvatten waar mensen, cultuur en structuur elkaar versterken in de goede richting, en waar aanknopingspunten liggen voor verbetering.


Met 25 vragen voor het hele bedrijf


De Organisatie Spiegel© is een webbased tool. Iedereen in het bedrijf beantwoordt anoniem een 25-tal vragen. Deze gaan over de missie, tactiek, mensen, cultuur, etc. en zijn op begrijpelijke wijze geformuleerd.

Waar zinvol wordt in de analyse nog onderscheid gemaakt tussen bedrijfsonderdelen en/of MT vs rest van het bedrijf.

De analyse wordt eerst besproken met het MT, en daarna gedeeld met de rest van het bedrijf. Dit inzicht biedt de eerste aanknopingspunten voor verbetering. De kunst is om de geconstateerde sterke punten te gebruiken om de verbeterpunten aan te pakken.

 

De ervaring is dat het open gesprek over de uitkomsten al de eerste stap is naar meer gerichtheid.

UiteindelijkNa deze scan heb je inzicht in: 

wat mensen weten met betrekking tot de koers van de organisatie.

hun (gewenste) betrokkenheid daarbij

de cultuur van de organisatie en hoe deze wordt ervaren.

de verschillen in perceptie tussen medewerkers, afdelingen etc.

wat mensen belangrijk vinden en wat hen motiveert

en daarmee:

inzicht in de gerichtheid van de organisatie

inzicht in het verborgen potentieel

uitzicht op verbeteringen

een agenda en draagvlak om constructief met elkaar in gesprek te gaan om stappen te zetten


De eerste stap

naar een wendbare en bevlogen organisatie

Vragen? Interesse? mail of bel 06 - 31961482


De Organisatiespiegel bouwt voort op de ervaring met de Bouwstenenscan van Syntens en is ontwikkeld door De Groeispiegel en De Ontmanager.